Centralisious

About Productivity, Social Networks and everything else I'm interested in

Social network analysis, GEXF graph file support

For social network analysis

rgexf packages provides of a collection of functions to generate GEXF graph files supported on GEPHI.
It supports building dynamic graphs and adding attributes to edges and nodes.
Please visit the project home for more information: https://bitbucket.org/gvegayon/rgexf.

TextExpender 4.0

TextExpender 4.0 is uit. En belangrijke toevoeging in deze nieuwe versie zijn de zogenaamde fill-ins. Dit mogelijkheid zat altijd al in TextExpender, maar is nu veel uitgebreider. Je kunt nu ook variabelen en lijsten gebruiken. David Sparks heeft een op z’n blog een screencast gemaakt.

Een upgrade vanuit de vorige versie is $15. Een nieuwe licentie is $34,95. Heb je de vorige versie van TextExpender gekocht na 15 januari 2012, dan is de upgrade gratis.