Communities en hoe hiermee omgaan

Veel organisatie hebben moeite met het zich presenteren op sociale websites (bijv. LinkedIn, Facebook, Hyves).

Belangrijk is te weten wat je als organisatie eigenlijk wilt met sociale websites. Wil je bijvoorbeeld:

  • reclame maken voor een product of dienst.
  • een actie organiseren, bijvoorbeeld voor fundraising
  • een communitie dienen door informatie overdracht te organiseren
  • etc.
Om te bepalen hoe je gebruik wilt maken van sociale websites moet je drie dingen weten:
Wat is je doel?
Wie is je publiek?
Wat wil je meten?
Lees verder in de volgende blog (Engels). 

How Businesses can Harness the Power of Online Communities